Magdala ioga t’informa sobre la seva Política de Privadesa respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser demanats per la navegació o contractació de serveis a través del lloc web www.magdalaioga.com

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD) . Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús del lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses a l’Avís Legal.

Identitat del responsable

  • Titular: Magda Ninot Guitart
  • NIF/CIF: 46584069F
  • Domicili: Carrer Indústria, 4 – Igualada (08700)
  • Correu electrònic: hola@magdalaioga.com
  • Lloc Web: https://magdalaioga.com/

Principis aplicats al tractament de dades

En el tractament de les teves dades personals, el Titular aplicarà els principis següents que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

  • Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les teves dades personals que pot ser per a una o diverses finalitats específiques sobre les quals t’informarà prèviament amb absoluta transparència.
  • Principi de minimització de dades: El Titular et sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per a la finalitat o fins que les sol·licita.
  • Principi de limitació del termini de conservació: Les dades es mantindran durant el temps estrictament necessari per a la fi o fins del tractament. El titular t’informarà del termini de conservació corresponent segons la finalitat. En el cas de subscripcions, el titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.
  • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de manera que la seva seguretat, confidencialitat i integritat estigui garantida. Has de saber que el Titular pren les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o l’ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.